Arkitektens ord

Målsettingen med Garveriet har vært å lage varierte leiligheter med særegne kvaliteter og gode lys- og utsiktsforhold. Variasjon i planløsninger skaper hjem for ethvert behov. Leilighetsblokken har inngang fra øst for å gi leilighetene hovedhenvendelse mot sør/vest der solforholdene på de private uteplassene er best.

Gode solforhold

Bygningsvolumene trappes ned i sør/ vest, nord og noe mot øst. Dette skaper kvalitetsfulle takterrasser for beboerne, og sørger for best mulig sikt for beboerne og naboer gjennom hele området. Det bidrar blant annet til at bygget fremstår som mindre massivt, samtidig som det skaper et ytterligere spill i fasadene og en unik identitet. Sprang i fasadene, og tilbaketrukne toppetasjer, skaper naturlig skjerming fra naboenes uteområder. Boligene vil ha gode solforhold, med hovedsakelig sørvestvendte balkonger.

Landskapsutforming

Bebyggelsen og landskapsutformingen for tiltaket er valgt ut fra et helhetlig konsept, der det er tatt utgangspunkt i den eksisterende bebyggelsen, de naturgitte omgivelsene og topografi, ved plassering av bygg, utforming av utearealer, utforming av volumer og valg av materialer. Bevaring av eksisterende natur og trær (f.eks. bjørketreet ved Røyseveien) og nyetablering av utearealer og nyplanting av trær og vegetasjon spiller en viktig rolle for helhetsinntrykket.

1 / 3

Om LINK

I LINK skaper de arkitektur for morgendagens befolkning, i alle livets faser. I alle deres prosjekter er visjonen å skape rom for bedre liv. De bygger hjem hvor mennesker skal bo og leve, de utformer omgivelsene i hverdagen for individer og familier, på vei til jobb, på torget eller i gata der vi bor, på skolen, kontoret, sykehuset og hos bakeren.

LINK setter mennesket i sentrum, enten det er pasienten på Drammen Sykehus, menigheten i Nordlyskatedralen, studenten på NTNU, turisten på Aker Brygges havnepromenade eller den nye beboeren i Garveriet.

LINK er et av de fem største arkitektkontorene i Skandinavia. Deres 500 medarbeidere er lokalisert i 15 byer i Skandinavia, og har en spisskompetanse som dekker alle fagområder innen arkitektur; fra plan-legging av omfattende byutvikling til produktdesign.

Med bærekraft solid forankret, og med høy innovasjonstakt, legger arkitekturen premissene for et godt sted å være, – i dag og i fremtiden. Dette kaller de bærekraftig samfunnsarkitektur, og det er LINK sitt strategiske fundament.

Les mer om LINK Arkitektur på deres nettsider.

Meld interesse

  Kontakt megler

  Lars Balstad Karlsen
  Eiendomsmegler MNEF

  Tlf: 478 96 777
  E-post: lars@em1ringerike.no

  Trine Engnestangen
  Eiendomsmegler MNEF

  Tlf: 479 06 030
  E-post: trine@em1ringerike.no